ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ПРАВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Національний університет «Одеська морська академія»

Національний університет «Одеська морська академія»

ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ПРАВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Укр Рус

Історія факультету

Тренажери і лабораторії

Освітня програма підготовки бакалавра

Освітня програма підготовки спеціаліста

Освітня програма підготовки магістра

 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ

Історія факультету морського права і менеджменту у складі Одеської національної морської академії бере початок з 1991 р. із заснування гуманітарного факультету. Це був один з перших гуманітарних факультетів у вищих технічних навчальних закладах України. Засновником факультету є Кузнєцова Інеса Василівна – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри філософії, заслужений діяч науки і техніки України, почесний працівник морського і річкового флоту, відмінник освіти України. Енергійна, віддана своїй справі людина, що володіє багаторічним досвідом роботи з молоддю, Інеса Василівна знаходить індивідуальний підхід до кожного, заряджаючи своїм ентузіазмом колег і курсантів. Незмінно її прізвище буде пов'язане з факультетом, якому Інеса Василівна віддала і віддає свої знання, досвід, творчу наснагу. Завдяки її вмілого керівництва факультет досяг значних успіхів у справі навчання та виховання курсантів.

У червні 2001 р. факультет успішно пройшов акредитацію, яка проводилася Міністерством освіти і науки України. На підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України був встановлений план прийому в обсязі 60 осіб, з них 20 за державним замовленням.

З 1 січня 2003 р. гуманітарний факультет було перетворено у факультет морського права.

З 2005 року по 2008 рік факультет очолював Шемякін Олександр Миколайович – професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри морського права, випускник судномеханічного факультету, Юридичного інституту Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. Шемякін О.М. є арбітром Міжнародного морського і річкового арбітражного суду ВINSA, Президентом асоціації морського права України, членом Президії Асоціації міжнародного морського права Російської федерації. Сьогодні Шемякін О.М. – перший проректор ОНМА.

У зв'язку з переходом в Україні на ринкові відносини, збільшеним попитом в секторі економіки менеджменту, згідно з ліцензією АА № 902191 Міністерства освіти і науки України, рішенням вченої ради ОНМА від 25.03.04 року на факультеті була відкрита нова спеціальність 6.050200 "Менеджмент організацій".

У 2008 р. спеціальність "Менеджмент організацій" успішно пройшла акредитацію та ліцензування, в результаті чого академія здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів – менеджерів морського транспорту.

Підготовка фахівців з двох спеціальностей – "Правознавство" та "Менеджмент організацій" – обумовила зміну в назві факультету. З 1 січня 2009 р. факультет був перетворений у факультет морського права і менеджменту.

Рішенням Ради факультету 25 березня 2009 року деканом ФМПіМ обрана кандидат політичних наук, доцент Бойко Інна Семенівна.

Сьогодні навчальна і наукова діяльність факультету проводиться 8 кафедрами: адміністративного і кримінального права, економічної теорії та підприємництва на морському транспорті, менеджменту та економіки морського транспорту, морського права, цивільного і трудового права, українознавства, філософії, фізичного виховання та спорту.

Випускаючі кафедри – морського права, менеджменту та економіки морського транспорту – забезпечують належний рівень професійної підготовки курсантів, очолюються професорами, докторами наук.

На факультеті проводиться підготовка аспірантів за спеціальностями 12.00.11 – міжнародне право і 08.00.04 – економіка і управління підприємствами.

Факультет активно співпрацює з університетом Падеборну (Німеччина) та Віденським (Австрія) університетом в рамках проекту Tempus project IB JEP-26080-2005 VETLOG (2005-2009).

На факультеті діє філіал Одеського інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Традиційно проводяться міжнародні науково-практичні конференції "Міжнародне морське право: історія, сучасність, перспективи розвитку" та "Тенденції розвитку світового транспортного ринку".

На базі факультету морського права з грудня 2004 р. працює юридична клініка "Lex in mare", що надає юридичну допомогу: співробітникам і курсантам ОНМА; морякам і членам їх сімей; громадянам, які потребують юридичної допомоги.

Факультет може пишатися своїми випускниками. Зокрема, Ярославцєв М.В. – старший помічник прокурора Чорноморської транспортної прокуратури; Гербєй Д.А. – юрисконсульт Чорноморського головного морського агентства «Інфлот»; Сапожніков В.В. – начальник юридичного відділу Українського Дунайського морського судноплавства; Ягодніков С.Ю. – начальник юридичного відділу ДСК «Укркомфлот», Бурдейний О.І. – начальник управління держказначейства України в Одеській області; Бурдін Д.Р. начальник відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради; Барбул О.О. – головний спеціаліст юридичного управління Одеської міської ради; Якімов А.О. – заступник директора страхової компанії «ТАС», Караман І.В. - керівник міжнародної юридичної служби "Верітас" та інші.

Основною структурною одиницею будь-якого вищого навчального закладу є кафедра як осередок науково-викладацького змісту навчального процесу. Кафедра філософії є однією з найдавніших в ОНМА. Вона була заснована в 1965 році. Кафедру очолює професор, доктор педагогічних наук І.В.Кузнєцова. За всі роки, що минули, колектив не раз оновлювався, але завжди це був згуртований, високо професійний колектив. У своїй діяльності викладачі кафедри виходили з того, що філософська підготовка повинна базуватися на принципах доступності, демократизму, варіативності, інновацій, які передбачає державна програма освіти в Україні і Болонська декларація по формуванню європейського освітнього простору 1999 року.

На цей час на кафедрі працюють дванадцять осіб: два доктори наук, професори (І.В. Кузнєцова – завідувач кафедри, О.П. Пунченко); вісім доцентів, з них шість кандидатів наук (С.А. Антонюк, І.А. Доннікова, П.Ф.Дорошенко, О.В. Івушкіна, Л.О. Катаєва, О.Р. Могиленко, Г.В. Устінова, О.М. Шевчук); викладач Т.С.Шліончак.

Кафедра здійснює навчання по дисциплінам філософського циклу: філософії, культурології, релігієзнавству (для всіх спеціальностей); а також з етики, логіки, філософії права (для спеціальності "Правознавство"); етики, естетики, логіки (для спеціальності "Менеджмент організацій").

Враховуючи, що обсяг, зміст знань і навчальних технологій змінюються постійно та швидко, для викладачів кафедри завжди актуальним є питання професійної компетентності викладацького складу.

У зв'язку з цим викладачі кафедри здійснюють значну наукову роботу, пишуть навчальні, навчально-методичні посібники, методичні вказівки.

Кафедра проводить роботу з аспірантами та магістрами: працює методологічний семінар, розроблена програма "Філософські проблеми наукового пізнання".

Правовому вихованню курсантів завжди приділялася велика увага в стінах академії. Правові дисципліни в історії академії з тих або інших організаційних причин викладалися на різних кафедрах. У 1970-х роках це була кафедра організації й планування роботи морського транспорту, в 1980-х - економіки морського транспорту й морського права, на початку 1990-х - безпеки життєдіяльності та морського права. У самостійний структурний підрозділ кафедра морського права виділилася лише 1 жовтня 1993 р. У 1995 р. від кафедри морського права в самостійну виділяється кафедра держави і права (нині кафедра цивільного і трудового права), а в 1998 році – кафедра адміністративного і кримінального права.

У 1998 році завідувачем кафедри морського права став Олександр Миколайович Шемякін. Дисципліни, які викладаються на кафедрі, умовно можна розділити на три блоки. Перший з них поєднує дисципліни історико-теоретичного циклу та викладається для курсантів і студентів, що навчаються за напрямом 0304 "Право": юридична деонтологія, історія держави і права зарубіжних країн, історія держави і права України, теорія держави і права, порівняльне правознавство (загальна частина).

Другий блок поєднує дисципліни міжнародного права, а також морського права, які також викладаються для курсантів і студентів, що навчаються за напрямом "Право": міжнародне право, міжнародне приватне право, основи права Європейського Союзу, правові основи діяльності морського судна, правове регулювання діяльності морських портів, правове регулювання діяльності морських портів, міжнародне морське право, правове забезпечення безпеки мореплавства, міжнародне приватне морське право, правове забезпечення агентування морських суден, правове регулювання морського страхування, правове регулювання в сфері праці й зайнятості на морському транспорті, правові аспекти морської політики України.

Третій блок поєднує дисципліни морського права, які викладаються для всіх технічних спеціальностей академії: морське право, правове регулювання судноплавства, правове регулювання морського страхування.

Викладання дисциплін цих блоків забезпечують: доктор юридичних наук, професор Шемякін О.М., доктор філософських наук, доцент Довгополова О.А., кандидат політичних наук, доцент Бойко І.С., кандидат юридичних наук, доцент Бабін Б.В., кандидат юридичних наук Савич О.С., кандидат юридичних наук Краснікова О.В., кандидат юридичних наук Чорнолуцький Р.В., старший викладач Благодельський С.В., старший викладач Півторак Г.Ф., старший викладач Іванова А.В., асистент Бухтіярова В.Г., асистент Вишневський В.Л.

За роки існування кафедри співробітниками опубліковано чимало наукових праць, найбільш значимими з яких є монографії - "Міжнародно-правова основа національного морського права України (теоретичні аспекти)", "Пиратство, терроризм, мошенничество на море (правовые аспекты)", "Современное международное морское право и перспективы его развития"; навчальні посібники - "Морское право Украины", "Теория государства и права (вводный курс)", "Право пользования морем", "Правовое регулирование перевозки грузов и пассажиров", "Міжнародне приватне морське право", "Порівняльне правознавство".

Науково-дослідна робота, що здійснюється співробітниками кафедри, є складовою частиною фундаментальних досліджень наукової школи ОНМА. В 1997 році колектив працював над темою "Розробка, обґрунтування комплексних теоретичних проблем правового регулювання безпеки мореплавання й рятування на морі"; в 1998-1999 роках – "Комплексні теоретичні проблеми правового регулювання запобігання забруднення морського середовища"; в 2002-2003 роках – "Міжнародне морське право: історія, сучасність, перспективи розвитку". Співробітники кафедри беруть безпосередню участь у розробці проектів нормативних документів, що входять до морського законодавства України, виступають експертами при розгляді територіальних суперечок і проводять консультації з актуальних питань морського права. Неодноразово за експертними висновками й офіційними консультаціями до співробітників кафедри зверталися міські й обласні суди, Вищий господарський суд України, Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Міністерство юстиції України, Міністерство освіти і науки України.

Кафедра адміністративного і кримінального права була заснована в 1998 році для підготовки юристів по фундаментальним наукам, в тому числі адміністративному, кримінальному, процесуально-кримінальному, фінансовому, митному праву, а також з криміналістики, організації судових та правоохоронних органів, психології, основ правознавства (для технічних спеціальностей академії) та ін.

За термін роботи кафедра, як і факультет морського права і менеджменту в цілому, пройшла значний шлях становлення та розвитку і досягла значних успіхів. Кафедра має не тільки достатнє науково-методичне забезпечення, але й сучасну лабораторію криміналістики.

Кафедру до липня 2009 року очолював кандидат юридичних наук, професор, академік Транспортної академії наук та Української академії наук Володимир Митрофанович Прусс. Володимир Митрофанович викладав дисципліни: "Організація судових та правоохоронних органів", "Митне право", "Складання адміністративно-кримінальних процесуальних документів", "Основи правознавства". Автор 96 наукових праць, з яких 5 монографій, 12 навчальних посібників. Відомий юрист, науковець особистим прикладом самовідданого служіння юридичній науці вчив майбутніх юристів. На 60 році життя Прусса В.М. перервала хвороба.

У складі кафедри працюють науково-педагогічні працівники: доценти – В.П. Натаров, Л.В. Ярова, О.Є. Китаєнко, старші викладачі Л.В. Бикова, О.В. Матвєєвський, Ю.В. Рашковський, викладачі Д.В. Кешкентій, С.М. Потопальський. Великий досвід практичної роботи в правоохоронних органах допомагає у педагогічній діяльності. Так, начальник науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру на Одеській залізничній дорозі при Управлінні МВС України на залізничному транспорті О.В. Матвєєвський – «Криміналістику»; юрисконсульт Л.В. Бикова – «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Юридичну відповідальність на морському транспорті»; голова Морського третейського суду Д.В.Кешкентій – «Податкове право», «Правові основи інвестиційної діяльності»; слідчий по особливо важливим справам СУ ГУМВД України в Одеській області Потопальський С. М. – «Кримінальний процес», «Проблеми державного управління».

Сьогодні, коли в країні йде динамічний процес суспільної трансформації, актуальними є питання правового забезпечення реформ, що проводяться. В першу чергу це стосується сфери цивільного і сімейного права, господарського права, трудового законодавства, господарського і цивільного процесів. У 2003 році було прийнято рішення про перейменування кафедри держави і права (з 1996 року) в кафедру цивільного і трудового права, оскільки профіль роботи кафедри приватно-правового напрямку.

Нині під керівництвом кандидата юридичних наук Андрія Васильовича Скоробагатько працюють кандидат юридичних наук В. І. Палько; кандидат педагогічних наук, доцент В. І. Ролінський; кандидат політичних наук Н. М. Ефтєні; доцент ОНМА М. П. Стрельцов, старші викладачі: Т. В. Камкіна, Л. Ю. Бельо, В. В. Ситянін, В. В. Судаков, І. І. Задоя, Л. О. Ізбаш, Н. С. Василевська, які викладають дисципліни: цивільне право, сімейне право, трудове право, основи римського приватного права, господарське право, корпоративне право, екологічне право, право інтелектуальної власності, цивільний процес, господарський процес, соціологія, політологія. Більшість з них успішно поєднують викладацьку діяльність з юридичною практикою в правових установах Одеси.

Свою викладацьку і наукову діяльність колектив кафедри організовує з урахуванням профілю вузу, а також необхідності приведення національного законодавства у відповідність з європейськими і світовими стандартами. При викладанні дисциплін викладачами кафедри широко використовуються інноваційні методики і прийоми.

Проблемам розвитку цивільного та трудового права присвячені наукові дослідження, навчальні посібники, методичні вказівки, над якими працює колектив кафедри.

Під керівництвом викладачів кафедри участь в науковій діяльності беруть курсанти всіх факультетів, готують доповіді на наукові і науково-методичні конференції.

У 1972 році була створена кафедра економіки морського транспорту. Сьогодні кафедру менеджменту та економіки морського транспорту очолює доктор економічних наук, професор Володимир Васильович Вінніков, почесний працівник морського транспорту, автор 95 наукових праць, зокрема п'яти підручників, почесний працівник морського флоту, консультант з економічних питань журналу "Судноплавство", координатор міжнародного проекту TEMPUS IB JEP – 26080 – 2005 VETLOG. Мережева розробка курсів по тренінгу в області менеджменту у сфері транспорту і логістики. Основні напрями його науковій діяльності: економічна стратегія комплексного розвитку морського транспортного комплексу; економічні і регіональні аспекти логістики, проблеми формування логістичних транспортно-розподільних систем.

Довгі роки на кафедрі працював провідний фахівець — доктор економічних наук, професор Микола Тимофійович Примачов. Сьогодні на кафедрі працюють доктори економічних наук Александров В. А. та Крушкін Є.Д.

Александров Веніамін Анатолійович – кандидат технічних наук, доктор економічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії інформатизації при ООН, дійсний член Академії проблем безпеки, оборони і правопорядку, управлінський консультант ряду підприємств Росії і України з питань організаційного розвитку і ефективного управління, впровадження систем управління персоналом. Автор Технології Повчального Консалтинга, консультант Kennedy-Western University (США) за програмами МВА і DBA, керівник Інтерцентру соціального менеджменту. Автор і ведучий ділових ігор, виїзних семінарів, спільних засідань представників російських і іноземних ділових кіл.

Крушкін Євген Дем'янович – кандидат технічних наук, доктор економічних наук, професор, академік Транспортної академії України. Автор багатьох наукових та навчальних праць.

Успіх кафедри багато в чому досягнуто завдяки якісній, професійній роботі викладачів — доцентів Л.Л.Сотніченко, О.В. Сенько, старших викладачів Дацюк Н.І., Бикової О.Д., Култишевої Н.М.

Наукова діяльність кафедри охоплює широкий спектр проблем — від розвитку економіки морського флоту, морегосподарського комплексу до розробки програм інвестицій транспортного комплексу. Викладачами кафедри підготовлено і видано більше 40 навчальних посібників, сім підручників з економіки морського транспорту, два підручники з географії морського судноплавства. Кафедрою постійно здійснюється підготовка молодих педагогічних кадрів, в аспірантурі навчаються 8 аспірантів і здобувачів, п'ять з них успішно захистили кандидатські дисертації.

Діяльність кафедри об'єктивно пов'язана з розвитком в Україні морського торгового судноплавства, яке в даний час є одним з основних чинників розвитку світової економіки.

В умовах швидкого розвитку нових технологій, логістичних систем, міжнародних морехідних коридорів потрібний особливо високий рівень підготовки молодого спеціаліста морського транспорту. Кожний інженерно-технічний працівник повинен володіти методами аналізу економічної ефективності нової техніки, безпомилково оцінювати економічні наслідки всіх своїх рішень. Отже, в квітні 2004 року кафедра затверджується випускаючою по новій спеціальності "Менеджмент організацій". Рішенням вченої ради ОНМА від 25.03.04 р. кафедру економічної теорії і економіки морського транспорту перейменовано в кафедру менеджменту і економіки морського транспорту.

Кафедра економічної теорії та підприємництва на морському транспорті є наймолодшою кафедрою факультету: створення її відбулося у вересні 2007 року. Очолює кафедру Примачов Микола Тимофійович – доктор економічних наук, професор, провідний фахівець з економіки і ефективності розвитку підприємств морського транспорту. Миколою Тимофійовичем підготовлено і опубліковано понад 120 наукових розробок і положень, які відображають актуальні проблеми становлення морської держави і ефективного позиціювання підприємств морського транспорту в глобальному ринку морської торгівлі. Створена наукова школа з проблем ефективного розвитку підприємств морського транспорту. Під керівництвом М.Т.Примачова підготовлено до захисту і захищено 38 кандидатських і докторських дисертацій з актуальних проблем конкурентної спроможності флоту і портів. Для зарубіжних держав підготовлено 7 докторів наук по економіці національних підприємств морського транспорту країн Європи і Азії. Микола Тимофійович є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій з економіки транспорту і зв'язку.

Наукові публікації сприяли покращанню ефективності розвитку національного морського транспорту. Багато років він успішно очолює наукову школу "Ефективність розвитку морського транспорту", серед учнів якої — директор департаменту, міністр транспорту Сирії, професор Гданського університету, президенти іноземних судноплавних компаній і торгових портів України. При активній участі і під загальною редакцією Примачова М.Т. підготовлені і опубліковані підручники і навчальні посібники з різних дисциплін спеціальності "Економіка водного транспорту", "Менеджмент і адміністрування".

Микола Тимофійович є керівником кафедри, викладачі якої забезпечують підготовку фахівців з спеціальності "Менеджмент організацій". Це: Голубкова Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, автор більше 30 публікацій, з них 5 - навчальні посібники і монографія, заступник декана факультету морського права і менеджменту з навчальної роботи; Примачова Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, автор більше 25 публікацій, з них 4 навчальних посібники, 2 монографії; Мезіна Лілія Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри, автор більше 14 публікацій; Павленко Валентина Антонівна – старший викладач, в 2002 році закінчила Київську міжрегіональну академію управління персоналом за фахом менеджмент організацій, автор 3 публікацій, з них 1 навчальний посібник і низка навчально-методичних робіт; Машканцева Світлана Олександрівна, старший викладач, кандидат економічних наук, автор 24 публікацій, з них 5 навчально-методичних робіт; Левинська Тетяна Іванівна – старший викладач. У 1993 році в академії на базі кафедри російської мови була організована кафедра українознавства.

На цей час на кафедрі працює дружний колектив високопрофесійних викладачів, об'єднаних спільними науковими інтересами, пошуками та впровадженнями сучасних методів підготовки спеціалістів для морської галузі, творчим підходом до навчання й виховання курсантів. Завідувач кафедри українознавства – кандидат філологічних наук, професор Варинська Алла Михайлівна.

Склад кафедри: доктор політичних наук, професор Василенко Світлана Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент Гусєва Світлана Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент Носкова Анна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент Торшина Людмила Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент Чечітко Юрій Тимофійович, старший викладач Полупанова Наталія Віталіївна, старший викладач Гнот Валентина Григорівна, викладач Корнодудова Наталія Миколаївна та ін.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі, є загальноакадемічними. Це "Українська мова професійного спрямування", "Історія України". Крім них також викладаються "Українська мова як іноземна", "Російська мова як іноземна", "Ораторське мистецтво", "Ділова риторика"; спецкурси "Сучасні комунікативні технології", "Україна в міжнародних зв'язках".

Усі дисципліни забезпечені методичними розробками і рекомендаціями для курсантів денної та заочної форми навчання, щорічно оновлюються та доповнюються новими матеріалами.

Головним орієнтиром у роботі кафедри є розробка, узагальнення й систематизація навчальних матеріалів, підготовка навчальних посібників, наукові дослідження за профілем академії.

Викладачами кафедри ведеться велика наукова робота. Надруковані монографії, навчальні посібники, російсько-українські словники морської термінології.

Результати наукових досліджень були гідно представлені в доповідях на міжнародних конгресах, симпозіумах, конференціях з актуальних питань сучасної науки як в Україні, так і за кордоном (Росії, Польщі, Угорщині, Чехії).

У 2000 році з метою довузівської підготовки іноземних громадян і мовної, в тому числі, в академії на факультеті по роботі з іноземними слухачами було створено підготовче відділення, випускники якого продовжують навчання в ОНМА та інших вузах міста, саме завдяки мовній підготовці, яку отримали на кафедрі українознавства ОНМА.

На практичних заняттях з російської мови, повторюючи граматичні явища, вивчаючи науковий стиль мовлення, іноземні громадяни знайомляться із внеском слов'янських народів у світовий культурний фонд, викладачі допомагають їм осмислювати загальнолюдські категорії.

Усіма викладачами кафедри проводиться велика організаційна робота. Вона включає в себе кураторство, консультації по дипломах, керівництво самостійною роботою курсантів.

Кафедра українознавства плідно співпрацює з усіма факультетами і підрозділами ОНМА. Викладачі української мови консультують з питань перекладу методичних матеріалів, навчальних програм і перекладають наукові монографії провідних учених академії, ведуть курси з удосконалення навичок володіння українською мовою.

Кафедра фізичного виховання і спорту починає свою історію з 1945 року. Сьогодні кафедру очолює член тренерської ради Федерації водного поло України, суддя національної категорії з водного поло, кандидат технічних наук Володимир Миколайович Свиридов.

З часів встановлення кафедра проводила активну підготовку спортсменів різних категорій, організацію та участь курсантів училища в змаганнях різного рівня й профілю.

У 70–80 роки на кафедрі склався колектив досвідчених викладачів, які мали високій рівень спортивної майстерності та суддівські категорії. Серед них: майстер спорту з гандболу та суддя національної категорії М.А.Мазур, майстер спорту з боротьби В.П.Редченков, суддя міжнародної категорії, відмінник народної освіти України В.Г.Ржечицький, майстер спорту міжнародного класу з греблі на байдарках і каноє Є.Я.Бєлоус, суддя національної категорії з баскетболу І.В.Педьєв, суддя республіканської категорії Л.В.Корнеєшко, викладачі А.Я.Верба, Л.Н.Горбенко, В.К.Зубков, І.С.Капара, С.Б.Кісельов, В.Г.Корейш, В.В.Овчаренко, Д.А.Соколов, Б.В.Суворкін і О.Цубенко.

У колективі кафедри сьогодні працюють доктор педагогічних наук, професор І.Л.Ганчар, майстер спорту міжнародного класу Ю.Ю.Богачева, майстри спорту В.Д.Симуняк, О.П. Юзефович і К.А.Пестерєв, старші викладачі В.Г.Ржечицький, І.В.Педьєв, Д.О.Соколов, О.В.Ставертій, завідувач лабораторії В.І.Заічко, лаборант Т.С.Вдовиченко.

Кафедра проводить науково-методичну роботу: опубліковано більше 100 статей, навчальних й методичних посібників; одержано більш 10 авторських свідоцтв.

В Академії сприятливі умови для займання спортом. I - III курси займаються в навчальних групах згідно з розкладом занять (двогодинні заняття в спортивних залах і басейні, та 4-х годинні заняття греблею на військово-морських шлюпках на водній станції).

Для проведення спортивно-масової роботи в ОНМА є загальний спортивний клуб.

До занять спортом у вісімнадцяти спортивних секціях щорічно залучаються не менш, як 1500 курсантів.

Проводяться "Осінній крос", "День плавця", Спартакіада I-го курсу, "День фізкультурника", Спартакіада факультетів, Спартакіада ОНМА, Спортивно-патріотичне свято, що присвячене Дню Перемоги.

Команда футболістів академії успішно виступає в Чемпіонаті України студентської футбольної ліги.

Команда ватерполістів бере участь у відкритих чемпіонатах України з водного поло поряд з кращими професіональними ватерпольними клубами України.

Про факультет

Лабораторія криміналістики

Криміналістика дає в руки слідчих, оперативно-розшукових працівників і експертів-криміналістів науково обґрунтовані й перевірені практикою засоби, приймання й методи розкриття, розслідування й попередження будь-яких, самих складних злочинів. Спільне завдання криміналістики як науки прикладний — це зробити діяльність органів попереднього слідства, суду, криміналістичної експертизи в справі встановлення істини в судочинстві найбільше науково продуманої й оснащеної сучасними спеціальними засобами, прийомами та методами пошуково-пізнавальної діяльності закріплення її результатів і використання їх з метою розкриття злочинів. Сучасна криміналістика продовжує активно розвиватися, усмоктуючи в себе всі нові знання з різних областей інших наук розробки на цій основі більш досконалих засобів і методів розслідування.

У лабораторії «криміналістика» є наступні прилади для проведення практичних занять:

 1. ОП «Рельєф - 1»
  Електронний оптичний перетворювач є спеціальним криміналістичним приладом, призначеним для дослідження сторінок документів, у яких є залитий або закреслений записи. Завдяки спеціальному випромінюванню в місцях, де запису знищені шляхом закреслювання або замазування іншими барвником первинний запис проявляється крізь камуфлючий шар, що дозволяє його прочитати.
 2. «Уларус» - репродукційна установка.
  Спеціальний криміналістичний прилад призначений для дослідження слідів знарядь злочину на предметах - носіях за допомогою різних методів висвітлення.
  Сліди вивчаються в прямому, кососпрямованому, відбитому, крапковому світлі, а також в ультрафіолетовим і інфрачервоних променях спектра. При дослідженні виявляються ідентифікаційні ознаки сліду; його розміри, форма, вади, борозенки й западини. Вивчення структури слідів дозволяє встановити групу об'єктів, яким залишений даний слід, а також установити саме той предмет, який залишив даний слід.
 3. «Магнифакс» - фотозбільшувач.
  Спеціальний прилад, який дозволяє відтворювати збільшене зображення предметів, які можуть дати інформацію про злочинця й злочин у цілому.
 4. Слідча валіза.
  Набір спеціальних криміналістичних пристосувань необхідних для огляду місця події за фактом убивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, пограбування, розбою, крадіжці. Пристосування, що є у валізі дозволяють виявити сліди крові, що залишилися на місці злочини, навіть у тому випадку, якщо вони залиті або знищені будь-яким іншим способом, сліди пальців рук злочинця, які він залишив на місці злочину, сліди знарядь злому транспортних засобів, взуття інші необхідні для розкриття злочину речовинні докази.

На практичних заняттях по криміналістиці курсанти опановують практичними навичками по огляду місця події пов'язаного з будь-якими видами злочинів, виявленню, фіксації, вилученню й дослідженню слідів пальців рук людину, знарядь злочину, транспортних засобів тощо. Криміналістичне дослідження документів і почерку дозволяють курсантам установлювати дійсність грошових знаків різних країн миру, визначити ким і в якому стані нанесений рукопис, які психологічні характеристики несе автор цього рукопису. На практичних заняттях по криміналістиці балістиці й дослідженню холодної зброї курсанти вчаться визначати ступінь вогнепальності різних предметів і засвоюють ознаки холодної й не холодної зброї.

Криміналістична тактика дає можливість майбутнім слідчим навчитися правильно вести допити підозрюваного, обвинувачуваного, свідка й потерпілого, знати нюанси відтворення обстановки місця події й події, що відбулася, методичні прийоми впізнання людей, предметів, тваринних трупів.

Криміналістична методика дозволяє курсантам зрозуміти яким чином можна розкрити злочин по «гарячих слідах», як розкриваються злочини під умовною назвою «замовлене», що потрібно знати слідчому при розгляді грабежів, розбоїв, крадіжок.

Усі ці навички майбутні фахівці одержують шляхом розгляду на практиці типових слідчих ситуацій, виходячи на «місця здійснення злочинів», які моделюються на спеціальному криміналістичному полігоні на території ОНМА.

Також у лабораторії є наступні навчальні відеофільми:

Under Construction

Under Construction

Under Construction